Werkwijze

Wat mag je van mij verwachten?

Een betrokken coach die jou stap voor stap begeleidt naar een blijvende vitalere leefstijl vol energie. Ik ga je letterlijk en figuurlijk in beweging zetten. Door het stellen van prikkelende vragen en het benoemen van je patronen, maak ik je bewust van je huidige leefstijl. Ik zal je handvatten geven om je huidige leefstijl te doorbreken. Daarbij kijk ik naar je gehele leefpatroon.

Wat verwacht ik van jou?

Dat je gemotiveerd bent. Zonder motivatie moet je niet aan een traject bij GewoonRosemarie beginnen. Zie het traject als investering in jezelf en in je toekomst niet als kostenpost. En bij deze investering hoort ook tijd om aan de slag te gaan. Besef dat je tijd moet vrijmaken om te gaan bewegen, te ontspannen en met aandacht met je voeding bezig te zijn. Spreekt dit je aan, dan gaan we samen aan de slag!!

Ieder mens is uniek! Het is jouw traject.

Om inzicht te krijgen in je eetpatroon zal ik je vragen om een voedingsdagboek in te vullen, waarin je een aantal dagen bijhoudt wat je dagelijks eet en drinkt. Het voedingsdagboek analyseer ik en bespreken we in onze vervolgafspraak. Daarnaast zal ik een aantal metingen doen (BMI, vetpercentage en middelomtrek) om de beginsituatie vast te stellen.

Kennismakingsgesprek

Het eerste gesprek is een oriënterend gesprek. Dit is gratis en gebeurt vaak telefonisch. Tijdens dit gesprek bespreken we of mijn werkwijze voor jou de juiste is. Zo ja, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we inzoomen op je wensen, verwachtingen en welk doel je wilt bereiken. We stellen samen een voor jou passend stappenplan op. Om inzicht te krijgen vraag ik naar je huidige leef- en beweegpatroon, soort werk wat je doet en jouw voorgeschiedenis. Op basis hiervan stellen we doelen en een actieplan op. Voor een blijvend resultaat is gebleken dat een begeleidingstraject minimaal een periode van 12 weken beslaat.

Investeer in je gezondheid!

Wil je investeren in je gezondheid? Bekijk dan ook mijn tarieven en mogelijkheden voor vergoeding.

Contact opnemen